ARGAZDSKÁ SEPARATISTICKÁ VLÁDA ODMÍTÁ VYJEDNÁVÁNÍ

Vůdce Argazdské separatistické vlády, samozvaný provinční guvernér Myrial po deklarování jednostranného vystoupení z Republiky nadále odmítá jakékoliv pokusy pro navázání mírových rozhovorů mezi diplomatickým sborem a zástupci Argazdy. 

Naší redakci se povedlo zjistit, že Myrial se svými stoupenci zajmul všechny opozič ní zástupce sektoru, stejně jako vlivné umělce a vědce a drží je ve vojenských zařízeních. V milicích guvernéra Myriala byly dle spolehlivých zdrojů k vidění zbroje mandalorianů. Dle vyjádření ministertev zahraničních věcí i vnitra se však jedná pouze o nájemné žoldnéře, kteří nemají přímé vazby na vládu planety Mandalore.