EKONOMICKÉ SCHOPNOSTI

Vašim rukám možná práce nevoní, ale víte jak vydělat víc peněz než všichni ti techničtí břídilové dohromady. Stačí vám jedno rychlé rozhodnutí, trošku pohnout s čísly, sem tam zapomenout na formulář a najednou je z vás velmi bohatý jedinec. Tyto schopnosti jsou možná podpůrné, ale až uvidíte kolik kreditů se kouzelně začne objevovat na vašem účtu, stěžovat si určitě nebudete.

ZÁKLADNÍ SCHOPNOSTI (3MV)

NÁKLADOVÉ POLOŽKY

Frakce pod kterou postava spadá platí pouze 50% poplatku z licence provozu obchodní skupiny.

Bonusy stejného jména se nesčítají.

DAŇOVÉ ÚLEVY

Postava, nebo frakce ke které patří získává slevu 25% na daních z obchodu se skupinami mimo stanici.

Bonusy stejného jména se nesčítají.

EFEKTIVNÍ POSTUP ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

Postava s touto schopností umí lépe odlévat kovy a slitiny. Získává tedy modifikátor pro zpracování kovů.

Tato sleva se vztahuje na všechny slévače v místnosti, kteří patří ke stejné frakci jako tato postava.

EFEKTIVNÍ POSTUP RAFINACE PLYNŮ A KAPALIN

Postava s touto schopností umí lépe rafinovat plyny a kapaliny. Získává tedy modifikátor pro zpracování plynů a kapalin.

Tato sleva se vztahuje na všechny slévače v místnosti, kteří patří ke stejné frakci jako tato postava.

POKROČILÉ SCHOPNOSTI (6MV)

OBCHODOVÁNÍ S PŘÁTELI

Za každých 5 standardních kontejnerů zboží prodaného mimo stanici získá frakce obchodníka 1 Velký vliv.

MALÁ DOMŮ

Z každého vypraveného standardního kontejneru hráč dostane o 10% více financí.

Pokud kontejner patří jinému hráči a obchodník jej pouze vypraví, získá pouze částku 10% kreditů.

OPTIMALIZACE DANÍ

Postava, nebo frakce, ke které patří získává 50% úlevu na daních z obchodu se skupinami mimo stanici. Hráč musí mít předchozí schopnost daňové úlevy.

Bonusy stejného jména se nesčítají. Zároveň se také nesčítá tato schopnost se schopností Daňové úlevy.

EXPERTNÍ SCHOPNOSTI (9MV)

POBOČKA V DAŇOVÉM RÁJI

Vypravené standardní kontejnery postavy, nebo frakce ke které patří jsou osvobozeny od daní a dalších poplatků. Postava si může tuto schopnost vzít pouze pokud vlastní schopnost Optimalizace daní.

INVESTICE

Postava si může uložit Republikové kredity, nebo Wupiupi kdykoliv během dne. Ráno druhého dne si je může vyzvednout s 15% úrokem. Peníze jsou však po uložení nedostupné až do dalšího dne.

ELITNÍ SCHOPNOSTI (12MV)

MONOPOL

Postava si určí jednu surovinu, kterou může mimo stanici prodávat pouze ona. Porušení tohoto monopolu je trestné a lze jej odvolat pouze ze strany postavy, která monopol započne, nebo zrušit smrtí dané postavy.

Monopol se nikdy nepřevádí na potomka postavy. Postava si tuto schopnost může vzít víckrát.