INTRO

Těžební stanice nad mrtvou planetou Ylesia IV. přestala většinu galaxie zajímat již před několika staletími. Ne tak pašeráky. Na okraji zájmu těch důležitých, skryti v asterodiových pásech bohatých na plyny a minerály, místní organizují svůj ilegální byznys, aniž by někoho obtěžovali. Neviděni a neslyšeni zde našli kromě nich i útočiště osoby hledané většinou civilizovaného vesmíru. Ale doba, ve které se na Ylesii dalo zmizet beze stopy končí! 

Za každou změnou hledejme kredity, V tomto případě nás dovedou až k Obchodní Gildě Karge. Gildovní Mistr se rozhodl obnovit těžbu plynu a minerálů v asteroidovovém pásu, neboť čichá dobrý obchod. A aby mu piráti nekazili byznys, přivedl s sebou nejen oddíly republikové armády, ale i civilní odborníky na celou řadu výdělečných odvětví. 

S profesionální armádou v zádech na místní čekají skutečně krušné časy. Ani pro nově příchozí to však nebude snadné. Asterodiové pásy, ve kterých budou brzy zahájeny práce, obsahují něco temného. Kusy lodí z dávných časů jsou to nejméně podezřelé, v tomto planetárním systému. 

Zatím ale není potřeba řešit minulost. Je potřeba chopit příležitost za pačesy a urvat, co se dá.

POČÁTEČNÍ FRAKCE

Galaktická republika
Obchodní guilda Karge
Guilda lovců odměn
Břitvy

HOLONET

HOLOWIKI