OBCHODNÍ GUILDA KARGE

Mnoho nemovitostí na nespočtu světů po celé galaxii, luxusní kanceláře v obřích věžácích, orbitální slévárny, bary a restaurace, obří nákladní lodě brázdící hyperprostor a mnoho dalších obchodních aktivit. To je Obchodní guilda Karge. 

Guilda zaměstnává zástupce jakékoliv rasy a jakéhokoliv pohlaví. Důležité je mentální nastavení jedince jakožto proaktivního člena týmu se silným tahem na branku, který se nebojí výzev. Ve skutečnosti by se však většina vyššího vedení guildy dala nazvat bandou psychopatů odírajících své podřízené z kůže.

Průměrná životnost zaměstnance guildy je přibližně 15 let. Poté se většinou dostavuje syndrom vyhoření, nemoci z povolání a další známky snížené výkonnosti jedince, který je již dále nepotřebný.

HISTORIE GUILDY

Batrhaan Karge byl odvážný muž. Byl to také vzdělaný muž a hlavně to byl vizionář. Když tedy na planetě Bozis IV (nebo prostě jen Bozis) padla vláda Vojevůdce Mikučetka, neváhal nakupovat velké armádní a technologické přebytky, které zpočátku díky jediné obchodní lodi a později díky celé flotile exportoval do všech koutů galaxie. Stačilo mu pouhých 12 let a byl z něj nejbohatší muž na planetě. Naneštěstí snadno uchopitelné zdroje planety začaly někdy v té době vysychat. Kargeho to však nezastavilo, díky velice chytrým investicím, několika ne zrovna průzračným převodům majetku a jedné vraždě na objednávku se dostal k zásobám strategických surovin, stejně jako k zemědělské půdě a hlavně k většině zásob pitné vody na planetě. Pracoval pro něj vlastně každý, kdo nechtěl zemřít žízní. Na sklonku Kargeho velmi dlouhého života pak již Obchodní guilda využívala pro produkci surovin celý sektor Bozisské dvouhvězdy.

Druhá generace rodiny navázala na úspěchy svého otce a jeho děti zakládali pobočky obchodní guildy zpočátku v okolních soustavách. Jeden z nich se však vymykal mezi všemi. Kulan Karge, 5. syn Batrhaana byl považován za vizionáře i mezi svými sourozenci a soustředil se na průzkum a využití bohatství v neprobádaných okrajových sektorech galaxie. Když mu tedy jeho početní průzkumníci předali zprávu o stanici Posledno a extrémně bohatých asteroidových pásech kolem mrtvé planety Ylesia, neváhal ani chvíli. Bylo potřeba zatahat za nitky v republikovém senátu a na velitelství armády a flotily, stejně jako obepsat mnoho lidí, kteří mu dlužili službičky a urychleně zajistit výpravu na stanici.

OBCHODNĚ - TECHNICKÁ DELEGACE

Delegace byla sestavená relativně v rychlosti, přeci jen zisky nepočkají. Do velení delegace byl dosazen Výkonný ředitel Lenda Habrn, který má nadále sestavit tým pro potřeby expedice.

Očekává se, že součástí týmu budou experti na obory zabývající se především orbitální geologií a zpracováním kovu. Dále zástupci chemického úseku, lékaři, ekonomové a nižší management.

Při výběru dostanou přednost zaměstnanci s certifikáty znalostí osobní obrany a ochrany a s povoleními držet střelnou zbraň. Toto však není podmínkou pro účast na výpravě.

PŘEDPOKLÁDANÝ ZISK

Obchodní guilda Karge očekává od Výkonného ředitele kompletní převzetí odpovědnosti nad těžebními a zpracovatelskými systémy stanice, zajištění bezpečnosti zaměstnanců a taktéž zajištění odpovídající životní úrovně a zavedení bezpečných a účinných pracovních postupů. Předpokládaný termín první expedice zboží je do 30 dnů od příletu na stanici, měřeno dle standardního coruscantnského počítání času.

PŘEDPOKLÁDANÁ RIZIKA

Předpokládaná rizika jsou aktuálně ve formě odporu místních obyvatel vůči platným nárokům obchodní guildy Karge na objekt a vybavení stanice. Další neméně významné riziku je ve formě obritálního odpadu a zbloudilých asteroidů, které se nepohybují v pásu.

INVESTIČNÍ PLÁN

Pověřený výkonný ředitel dostane plný přístup k vymezeným finančních a technologickým prostředkům guildy pro úspěšné převzetí stanice. Pod kompetence guildy rovněž spadá zařízení potřebného bezpečnostního personálu ve formě pěchotní jednotky z řad republikové armády.

BEZPEČNOSTNÍ PLÁN

Všichni zaměstnanci Obchodní guildy Karge jsou oprávněni použít jakékoliv nezbytné prostředky pro ochranu svého života, zdraví a majetku guildy. Našim zaměstnancům však doporučujeme svěřit bezpečnost výpravy do rukou vojáků republikové armády a věnovat se svědomitě přiděleným úkolům.