POLITICKÉ SCHOPNOSTI

Politické schopnosti využije každý, kdo se nebojí jít do střetu u jednacího stolu. Jsou to špinavé triky, které můžete vytáhnout z rukávu jako eso v tu pravou chvíli, jsou to ta správná čísla, na která stačí zavolat, aniž byste cokoliv museli říkat, nebo třeba politici, který jste v minulosti zachránili krkr a oni se vám teď ze svých výhodných pozic odvděčují.

ZÁKLADNÍ SCHOPNOSTI (3MV)

LICHVÁŘ

Pod záštitou republiky nebo Huttů může postava sepsat lichvářskou smlouvu. Hráč, musí na konci herního období splatit svůj dluh včetně úroku, pokud tak neučiní tak Lichvář získá polovinu jeho majetku. 

Pokud hráč přijde s podepsanou smlouvou k orgům, ti mu dedikují bandu CP s úkolem vyklepat z dlužníka jeho majetek.

OKOUZLUJÍCÍ ÚSMĚV

Postava se může 2x za den zeptat jiného hráče, nebo CP na otázku ano/ne a ten mu musí pravdivě odpovědět.

Obnovení o půlnoci

TEAMLEADER

Postava s touto schopností může vytvořit novou herní frakci a obsadit ji až 5 lidmi, pokud tito s tím souhlasí. Vstup a opuštění frakce trvá 2 hodiny. 

POKROČILÉ SCHOPNOSTI (6MV)

VYDĚRAČ

Pod záštitou republiky nebo Huttů může postava sepsat lichvářskou smlouvu. Hráč, musí na konci herního období splatit svůj dluh včetně úroku, pokud tak neučiní tak Lichvář získá celý jeho majetek. Podmínkou pro tuto schopnost je předchozí schopnost Lichvář 

Pokud hráč přijde s podepsanou smlouvou k orgům, ti mu dedikují bandu CP s úkolem vyklepat z dlužníka jeho majetek.

VLAJKOVÁ MARKETING

Postava si vytvoří svou marketingovou značku, každá nákladní loď vypravená pod touto značkou přidá 1 velký bod vlivu frakci postavy, ale je podmínkou, že zisk z toho nákladu může jít pouze jedné frakci, nebo hráči.

Pozn. Ano jedna frakce může získat za vypravení bod vlivu a druhá frakce, nebo postava zisk, pokud se takto domluví.

POCHYBNOSTI

Postava může 2x za den označit výrok jiného hráče, nebo CP za nepravdu i kdyby se jednalo o fakt. Tato schopnost může anulovat i schopnost dominantní postavení. Podmínkou pro naučení se této schopnosti je předchozí znalost schopnosti okouzlující úsměv.

Obnovení o půlnoci

PŘÁTELÉ ZE SPOLEČNOSTI CZERKA

Jednou denně si může postava objednat dodávku standardního kontejneru polotovarů, nebo zbraní. Nemůže si však vybrat jaké zboží jí bude přivezeno.

Obnovení o půlnoci. Tuto schopnost je potřeba spustit u ORGa

PŘÁTELÉ Z NAR SHADAA

Jednou denně může postava nařídit únos, nebo vyhrožování jiné postavě. Pokud však budou útočníci pobiti je možné, že se oběť dozví kdo si tuto akci objednal.

Obnovení o půlnoci. Tuto schopnost je potřeba spustit u ORGa

PŘÁTELÉ Z VÝZVĚDNÉ SLUŽBY

Jednou denně se postava může zeptat orgů na otázku ano/ne

Obnovení o půlnoci

ŘEDITEL

Postava s touto schopností může řídit frakci až o 10 lidech. Podmínkou pro tuto schopnost je předchozí schopnost Teamleader.

EXPERTNÍ SCHOPNOSTI (9MV)

MENTOR

Postava si může vybrat 2 dovednosti z 1. a 2. stupně ze kteréhokoliv stromu dovedností. Pokud je uvedena podmínka u vybrané schopnosti, postava ji musí splňovat, než si takovou schopnost vezme.

KORUPCE

Postava může nakoupit Velký vliv své frakci za republikový kredit. 1VV = 50RK

DOMINANTNÍ POSTAVENÍ

Postava může 2x za den pronést jednu větu, kterou budou ostatní postavy a CP ve scéně považovat za absolutní pravdu i kdyby to tak ve skutečnosti nebylo. Efekt této schopnosti končí po scéně. Podmínkou pro tuto schopnost je předchozí schopnost Pochybnosti

Obnovení o půlnoci

VŮDCE

Postava s touto schopností může vést frakci až o 15 lidech. Podmínkou pro tuto schopnost je předchozí schopnost ředitel.

ELITNÍ SCHOPNOSTI

STÁTNÍK

Postava s touto schopností může vést neomezeně velkou frakci. Podmínkou pro tuto schopnost je předchozí schopnost ředitel