Člověk

Nejrozšířenější druh v galaxii. Lidé mají většinou dvě ruce a dvě nohy, jejich barva se pohybuje od téměř bílé, přes béžovou, hnědou až k téměř úplně černé. Lidé sice v ničem zásadně nevynikají, na druhou stranu, ale také nemají žádné extrémní slabiny a jejich morálka nemá žádné zásadní výkyvy.

Pozitivní vlastnost: Nemá

Negativní Vlastnost: Nemá

Twi'lek

Exotický druh z planety Ryloth. Jsou známí pro své hlavové ocasy (tz. Lekku). Mají nejčastěji dvě ruce, dvě nohy, jejich barvy se pak pohybují snad ve všech pastelových barvách. Twilekové (častěji ženy) se rády zdobí množství šperků a tetováním jejich Lekku. Morálka twileků sice nemá zásadní výkyvy, kvůli jejich dlouhodobému zotročování jsou však častěji submisivní, nebo naopak příliš výbojní.

Pozitivní vlastnost: získání důvěry (3x za den mu musí někdo jiný po pravdě odpovědět na otázku ano/ne)

Negativní vlastnost: twilek začíná pouze se 6 body vlivu.

Čistokrevný sith

Rasa Sithů pochází z planety Korriban. Jedná se o dvounohé a dvouruké humanoidy nejčastěji v odstínech červené a fialové se zlatýma, nebo červenýma očima. Sithské ženy se příliš neliší od těch lidských, muži však na svém obličeji většinou nemají na rozdíl od lidských vousy. Místo toho u nich můžete najít kožní výrůstky, které si rádi zdobí drobnými šperky. Sithové se jemnými nuancemi morálky příliš nezaobírají, znají pojmy jako vyjednávání a diplomacie, dávají však přdnost přímočarému a někdy až příliš drsnému jednání, kterému je naučil jejich domovské svět.

Pozitivní vlastnost: sith si při poměřování vůle může přičíst 3x denně +1 MV

Negativní vlastnost: při přepočtu na Velký vliv se vždy množství vlivu sitha počítá jako o 1 nižší

Hutt

Huttové jsou velký plžovitý národ pocházející z planety Nal Hutta. Huttové jsou neuvěřitelně odolní a dlouhověcí. Dospělý a dobře živený Hutt může dorůst až 4 metrů délky a několika set kilogramů váhy. Huttové prakticky slovo morálka neznají a pokud znají, považují jej za urážku. Kriminální činnost je pro Hutty prakticky sport a proto mezi nimi málokdy najdete nezištného a ochotného jedince.

Pozitivní vlastnost: Hutt si může jednou za larp vytvořit dítě, aniž by potřeboval partnera.

Negativní vlastnost: Hutt se vždy pohybuje pouze pomalou chůzí

Ithorian

Ithoriané jsou druh býložravých savců z planety Ithor. Občas jsou přezdívání kladivohlavci, díky tvaru jejich protáhlého krku a hlavy. Tuto přezdívku však považují za urážlivou. Zajímavostí na Ithorianech jsou dvoje ústa na každé straně krku, díky kterých dokáží vyloudit jiným tvorům nevyslovitelné zvuky a tóny.

Pozitivní vlastnost: Ithorian dokáže ze svých úst vyloudit ohlušující jekot, který na 5 vteřin paralyzuje všechny okolo (paralýza 5 – doslech)

Negativní vlastnost: Ithoriané nenávidí násilí na jakýchkoliv jiných bytostech, nebo rostlinách a toto bez rozdílu odsuzují jako zavrženíhodné. Žádný z nich by proto fyzicky nenapadl jiného tvora a nedovolil jakékoliv ublížení přírodě. Nesmí zaútočit na někoho jiného.

Trandoshan

Rasa humanoidních plazů z planety Trandosha. Mají velmi dobrý zrak, výkonnější svalstvo než většina ostatních druhů v galaxii a dokonce jsou schopní v průběhu delšího časového období i regenerovat své rány. Trandoshané milují lov a vše s ním spojené k čemuž je mimo jiné vede i jejich náboženství a hlavně jejich bohyně Scorekeeper, kterou chtějí potěšit svými úlovky.

Pozitivní vlastnost: Trandoshan se dokáže sám probrat z vyřazení po 5 minutách. Pro další použití této schopnosti však musí být vyléčen lékařem do maxima.

Negativní vlastnost: Trandoshan potřebuje každý den ulovit zvíře/věc/člověka aby potěšil svou bohyni a ta mu byla nakloněna. V případě, že tak neučiní bohyně mu pro tento den nepožehná. (Přinést trofej k orgům/ rituálně uctít bohyni úlovkem)

Togruta

Jedná se o humanoidy z planety Shili. Togruty se vyznačují velkými dutými rohy na hlavě, díky nimž jsou schopné vnímat ultrazvukové vlny. Togruty jsou do jisté míry podobné Twilekům, jejich chování se však liší, Togruty žijí v komunitách s pevnými vazbami mezi jedinci a jsou těmto komunitám věrní.

Pozitivní vlastnost: togruta vycítí kolik živých tvorů se skrývá v okruhu 10 metrů. 

Negativní vlastnost: togruta musí každý den své frakci předat 1 Velký vliv.

Chiss

Chissové jsou humanoidé pocházející z neznámých končin vesmíru. Jejich pokožka nabývá v atmosféře bohaté na kyslík modrou barvu, jejich oči jsou vždy zářivě rudé a jejich vlasy černé. Chissové jsou velice inteligentní, chladní ve svém chování k jiným rasám avšak v boji jsou vždy galantní a nikdy nezaútočí jako první.

Pozitivní vlastnost: 1x denně může Chiss předat své frakci 1 Velký vliv zdarma

Negativní vlastnost: Stvořit potomka trvá dvakrát tolik času a obnovuje se 2x tak dlouho….protože jsou chladní…

Zabrak

Zabrakové jsou lidem podobní humanoidé se zakrnělýma rohama na hlavě, jejichž kůže se může zbarvit do nejrůznějších barev. Pocházejí z planety Iridonia a jedná se o masožravou rasu, která si zakládá na své svobodě a nezávyslosti. Krom rohů je častým znakem zabraků jejich tetování, kterým si zdobí své obličeje i celé hlavy. Zabrakové jsou obdaření druhým srdcem a velkou odolností vůči bolesti.

Pozitivní vlastnost: 1x za den může Zabrak použít Odolej 2 na jakékoliv fyzické zranění

Negativní vlastnost: Zabrak musí počkat 5 hodin než vstoupí do jakékoliv frakce