REPUBLIKOVÁ ARMÁDA

je složená z mnoha divizí jako je pěchota, obrněné divize, divize droidů, nebo loďstvo podléhá přímému velení ministra obrany Galaktické republiky a potažmo Nejvyššímu kancléři, který je zároveň nejvyšším armádním velitelem.

Členství v armádě je naprosto dobrovolné, pokud se však občan upíše k několikaleté službě získá díky tomu  značné daňové úlevy, stabilní plat a prestižní místo ve společnosti. Republiková armáda přijímá všechny humanoidní rasy lidských proporcí.

ÚKOL REPUBLIKOVÉ ARMÁDY VE STANICI POSLEDNO

Hlavním úkolem republikové armády je zajistit pořádek a právo na stanici Posledno a chránit obyvatele republiky s právoplatnými nároky na využití tohoto zařízení. Nejvyšší velení si však uvědomuje potenciál a hodnotu této stanice a možné zdroje kolem ni a proto se rozhodlo, že členové republikové armády jsou oprávněni plně podpořit další členy výpravy a materiální výhody plynoucí z této podpory s okamžitou účinností spadá do soukromého majetku.

Upozorňujeme však všechny členy výpravy, že hlavní prioritou je úspěšnost výpravy a plnění zadaných úkolů. Neuposlechnutí, nebo záměrné zdržení výkonu rozkazu pro vlastní obohacení bude chápáno jako porušení subordinace a bude také potrestáno dle zákonů platných pro příslušníky armádních sborů.

HLAVNÍ ČÁSTI REPUBLIKOVÉ ARMÁDY

Republikové loďstvo

Doktrínou loďstva je rychlost a snadná možnost manévrovat. Tohoto se dosahuje nejsnáze pomocí malých lodí jako je křižník třídy Hammerhead. Loďstvo samozřejmě má i větší velitelské bitevní lodě. Jeho páteř však aktuálně tvoří právě velké množství relativně levných, obratných a snadno vyrobitelných křižníků.

Zástupce loďstva je ve většině případů důstojník, nebo poddůstojník vyzbrojený lehkou ruční zbraní a oblečený v uniformě, nebo civilním oděvu.

Republiková pěchota

Nespočetné legie republikové pěchoty jsou odváděny a cvičeny snad na všech dostatečně rozvinutých světech. Hlavním úkolem pěchoty je udržovat pořádek na méně rozvinutých světech, potlačovat vzpoury a hlídat hraniční planety před nájezdy pirátů a  policejní práce.

Pěchotní oddíly ať už důstojníci, poddůstojníci, nebo mužstvo nosí většinu času v poli osobní zbroj a těžší zbraně než jejich kolegové z loďstva.

Obrněné divize

Do této části republikové armády spadají divize pásových, kráčejících i antigravitačních tanků. Dále sem patří dělostřelecké divize a veškerá podpůrná technika.

Zástupce obrněných divizí můžete potkat prakticky ve kterékoliv variantě výbavy a výzbroje a záleží spíše na jejich příslušnosti k daným oddílům.

Divize droidů

Součást armády zaměřující se primárně na boj v podmínkách, kam není možné poslat pěchotu, ať už jde o boj ve vzduchoprázdných chodbách lodí, nebo na planetách, jejichž atmosféra je příliš nebezpečná pro živé vojáky. Do této divize patří jak lehcí pěchotní droidi, tak těžké obléhací stroje a atmosférické i vesmírné bezpilotní letouny.

 

Živí zástupci droidích divizí jsou vesměs složeni pouze z důstojníků a poddůstojníků sloužících jako velitelé a údržba jejich svěřenců. Nevyskytují se zde zástupci mužstva. Uniformy a vybavení těchto divizí patří mezi nejlehčí, jelikož jejich zástupci většinou nemusí do bojového prostředí.

Speciální a zásahové divize

Převážně menší jednotky založené speciálně pro konkrétní účely. Jedná se o protiteroristické, protipirátské jednotky, stejně jako speciální síly pro boj ve vodě, na souši, ve vzduchu i ve vesmíru. Speciální divize jsou vybaveny všemi možnými prostředky od vojáků, přes droidy a tanky až po bitevní křižníky

Zástupci těchto jednotek jsou vesměs odění do různých taktických uniforem a jejich výbava je velice personalizovaná.

Hodnosti postav na stanici

Poručík

Velí pěchotní četě, v loďstvu se jedná o nejnižší důstojnickou hodnost. Hodnost poručíka je v rámci republikové armády již relativně prestižní umístění a většina příslušníků armády této hodnosti za celý svůj život nedosáhne, protože pro dosažení této hodnosti už je většinou potřeba i jistá míra diplomacie a osobního vlivu.

Podporučík

Nejvyšší poddůstoník námořnictva. Podporučíci jsou vesměs odpovědní za plnění specifických úkolů v rámci řízení lodě, případně za zpracování dokumentů potřebných pro důstojnický sbor. Podporučíci se zaměřují na celou škálu úkolů a většinou se jedná o prvotřídní specialisty.

Seržant

Nejvyšší poddůstojník pěchoty. Na jeho bedrech většinou leží přímé provedení úkolu v první linii. Seržanti se stejně jako jejich protějšky od loďstva zaměřují na konkrétní specializace, ve kterých se jim může rovnat jen málokdo.

Desátník

Nejnižší poddůstojnická hodnost pěchoty i loďstva. Desátníků se využívá jako nejnižších polních velitelů, případně jako velitelů pracovních čet na lodích. Reálně jejich doba služby není o moc delší, než doba služby vojínů, většinou se však vypracovali díky svým schopnostem nad své vrstevníky.

Vojín / Kadet

Příslušník mužstva jak v pěchotě tak i v loďstvu. Základní stavební kámen každé armády. Tito jedinci většinou sotva dokončili svůj prvotní výcvik a začali šplhat po kariérním žebříčku armády nahoru, případně se jedná o věčné potížisty, kteří jsou sice pro armádu stále potřební, ale jejich nadřízení usoudili, že nejsou dostatečně zodpovědní pro získání vyšší hodnosti.