SCHOPNOSTI

Schopnosti jsou jedním ze základních stavebních kamenů postav na našem larpu. Představují soubor schopností postavy a jejich využití s ohledem na pravidla závisí na libovůli hráče. 

Schopnosti si postava může odemykat za body malého vlivu (MV), který získá v nejrůznějších misích, za službičky a kontrakty pro ostatní hráče a frakce a nebo také za kvalitní hru, kterou dopřeje jak sobě, tak ostatním hráčům. Schopnosti jsou rozdělené kromě svého zaměření také dle náročnosti a z toho vyplívající ceny za naučení se. Rozdělení je na základní (3MV/dovednost), pokročilé (6MV/dovednost), expertní (9MV/dovednost) a elitní (12MV/dovednost).

Při tvorbě postavy získáváte 9MV (pokud není uvedeno jinak v pravidlech), které si můžete rozdělit do libovolných dovedností, pro které splňujete předpoklady. Toto jsou dříve naučené schopnosti a vaše postava s nimi již přichází do hry. V samotné hře se můžete učit další schopnosti tím, že u ORGů utratíte příslušné množství MV a za to získáte novou schopnost. Pro samotné učení se schopnostem na larpu však platí, že pro odemknutí každé vyšší úrovně schopností, než je základní musíte umět minimálně 2 schopnosti z nižší úrovně.

Níže najdete kompletní výčet schopností včetně jejich pravidel rozdělených dle zaměření.