TARIS ZÍSKÁVÁ KŘESLO V REPUBLIKOVÉM SENÁTU

Planeta Taris (OR) získala po několikaletých diplomatických jednáních křeslo v Senátu republiky. Jedná se o významnou událost jak pro obyvatele planety, tak i pro zástupce úspěšné diplomatické mise, kteří dokázali vyjednat s představiteli planety všeobecně vyhovující podmínky.

Tarisiané, kteří posledních 100 standardních let osidlovali a budovali průmysl své planety nyní vstupují do zkušebního období, ve kterém budou auditoři Republiky zkoumat soudní, průmyslový a sociální systém planety, po jejímž vyhodnocení rozhodnou, zda je planeta připravena k plném připojení. Do té doby budou mít senátoři z Taris omezená práva při hlasování v senátu.

K planetě byly okamžitě po jejím přijetí vyslány křižníky republikového loďstva, které mají dohlížet na bezpečnost a plynulost provozu v sektoru. Vzhledem k umístění planety nejvyšší velení republikové armády předpokládá drobné nepokoje v oblasti.