ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

0) Jsi-li blb, zůstaň doma
1) Na akci platí zákony a nařízení České republiky
2) Na akci je přísný zákaz konzumace drog. V případě porušení tohoto zákazu bude hráč okamžitě vykázán z akce.
3) Účastníci mladší 18 let musí před zahájením akce předložit souhlas rodičů s účastí na akci.

POSTAVA

Postavu definují následující vlastnosti a dovednoti:
1) Počet životů – určuje počet životů postavy, základní počet životů je vždy 1 a dále jej mohou ovlivnit schopnosti a výbava
2) Malý vliv – určuje vlivnost postavy viz. Malý vliv
3) Dovednosti – určuje co postava umí a může používat viz. Dovednosti
4) Majetek – souhrn majetku a peněz postavy, nepočítá se sem majetek frakce

FRAKCE

Frakci definují následující schopnosti a dovednosti:
1) Počet členů – frakce může mít pouze určitý počet členů v závislosti na schopnostech vůdce frakce
2) Velký vliv – určuje vlivnost frakce v rámci stanice i mimo ni viz. Velký vliv
3) Majetek – určuje majetek frakce, smí s ním nakládat pouze vůdce frakce a jím pověřená osoba 

ZBRANĚ

1) Na Star wars larpu jsou bez vyjímek dovoleny pouze střelné zbraně NERF a předem schválené larpové zbraně. Jakákoliv chladná zbraň bez schvalovací značky larpu NESMÍ být na akci použita.
2) Zbraně NERF nesmí obsahovat modifikace funkčnosti, které by mohly být i jen potenciálně nebezpečné pro lidské zdraví. Konečné slovo má při schvalování odpovědný organizátor.
3) Chladné zbraně by měli mít přibližný tvar zbraně (žádná dilda prosím) a musí být řádně vyměkčené a obalené. Konečné slovo má při schvalování odpovědný organizátor
3.1) Velikost zbraní:

  • Nože a krátké zbraně: do 40 cm, měkká špička
  • Krátké zbraně: 40-90 cm, měkká špička, řádně měkčená dopadová plocha
  • Dlouhé zbraně: 90-120 cm, měkká špička, řádné měkčená dopadová plocha
  • Velmi dlouhé zbraně: 120-200 cm, viz. dlouhé zbraně, majitel musí předvést, že zbraň ovládá

ŽIVOT A SMRT POSTAVY

1) Na Larpu platí životový systém, základní počet životů postavy je 1, tento se dále zvyšuje pomocí schopností a výbavy.
2) Základní zranění všech zbraní a schopností je „za 1“ ,pokud není řečeno jinak
3) Poté co postavě klesne počet životů na 0 dostává se do tzv. vyřazení. Vyřazenou postavu lze do 5 minut stabilizovat pomocí příslušných schopností. Pokud se tak nestane, nebo někdo zahlásí “doražení” postava umírá a hráč se odebere na příjemné posezení s orgy, kteří mu následně uvolní jeho potomka, nebo vyřeší jeho další hru jiným způsobem.
4) Postavu je možné léčit pomocí příslušných schopností, vybavení, případně se může odebrat do nemocnice, kde se o ni postarají nemocniční droidi
5) Po smrti postavy má hráč možnost začít hrát dítě postavy (pokud nějaké má), nebo se přidat k CP týmu a později se do hry vrátit s novou postavou

DĚTI

1) Pokračovatel rodu je jedinou možností, jak zabránit naprosté ztrátě postupu ve hře. Pokud postava nemá děti, hráč ztrácí možnost se zapojit do probíhající dějové linky a je minimálně dočasně přiřazen ke sborům CP, odkud po domluvě s orgy může začít hru s novou postavou.
2) Dítě se vyrábí “sexem” s herní postavou opačného pohlaví, který spočívá v alespoň 10 minutách masáže /příjemného rozhovoru /popíjení v soukromí. Po uplynutí této doby se dvojice vydá za orgem, který zaznamená, který z nich získá potomka. Sex je opakovatelný každých 12 hodin, z každého sexu je však možné mít pouze 1 potomka.

MALÝ VLIV

1) Malý vliv slouží jako ukazatel vlivnosti dané postavy. Ve hře jej lze využít pro získání výhody v rámci nebojového řešení konfliktů, dále pak je možné jej utratit pro možnost naučit se novou schopnost, nebo může být přeměněn ve velký vliv a investován do frakce.
2) Získání výhody v nebojovém konfliktu: V případě, že se hráč rozhodne využít svůj Malý vliv pro získání převahy, musí toto veřejně vyhlásit heslem „Malý vliv X“, (X značí,  kolik svého vlivu se rozhodl investovat do výhry sporu). O tento vliv okamžitě přichází a to i  v takovém případě, že se mu jeho protivník musí podřídit a přesto svůj vliv nepoužije.
3) Možnost platby za dovednosti spočívá v utracení předem daného množství svého vlivu k hledání vhodného učitele této dovednosti. Učení se novým dovednostem vždy řešte s příslušným organizátorem.
4) Pro přeměnu Malého vlivu na velký je potřeba, aby vůdce frakce a hráč, který se rozhodl vliv investovat společně přišli za organizátorem a tuto transakci provedli. Pro tento převod vždy platí že 1 Velký vliv = 5 Malý vliv.

VELKÝ VLIV

1) Velký vliv slouží jako ukazatel politické síly dané Frakce. Lze jej použít pro získání výhody při vyjednávání s dalšími hráčskými i nehráčskými frakcemi. Velký vliv smí použít pouze velitel frakce.
2) Získání výhody v nebojovém konfliktu: V případě, že se frakce rozhodne využít svůj Velký vliv pro získání převahy, musí toto veřejně vyhlásit heslem „Velký vliv X“, (X značí,  kolik svého vlivu se rozhodla investovat do výhry sporu). O tento vliv frakce okamžitě přichází a to i  v takovém případě, že se ji její protivník musí podřídit a přesto svůj vliv  nepoužije.
3) Získání podpory od dalších frakcí: tato podpora se dá využít pro nákup materiálu, nebo služeb od nehráčských frakcí. Vždy se řeší domluvou vůdce frakce s orgy.
4) Pro přeměnu Malého vlivu na velký je potřeba, aby vůdce frakce a hráč, který se rozhodl vliv investovat společně přišli za organizátorem a tuto transakci provedli. Pro tento převod vždy platí že 1 Velký vliv = 5 Malý vliv.

1) Dovednosti lze nakupovat za body vlivu.
2) Základní rozdělení dovedností: Bojové, Politické, Ekonomické, Technologické

  • Bojové dovednosti značí zručnost postavy v boji.
  • Politické dovednosti postava uplatní nejčastěji u jednacího stolu, vesměs se jedná o staré dluhy a různé službičky, které postava může využít, stejně jako třeba staré známé atp.
  • Ekonomické dovednosti představují dovednosti postavy při shromažďování a uvolňování prostředků. Dále pak díky těmto schopnostem postava umí dosáhnout na různé dotace, granty, nebo třeba daňové úlevy
  • Technologické dovednosti představují linii výzkumu a vývoje, stejně jako možnost produkce téměř čehokoliv myslitelného, v neposlední řadě sem spadá lékařství

SLOVNÍČEK EFEKTŮ

1) Efekty představují speciální schopnosti postav, tyto je třeba řádně a nahlas komunikovat, pokud se týkají dalších postav

  • Za x – určuje zranění udělené jinému hráči 
  • Paralýza – cíl/cíle tohoto efektu se nesmí hýbat, nebo mluvit po dobu trvání efektu
  • Odolej  – odolávání zranění i různým dalších efektům, vždy musí být přesně specifikováno
  • Doražení – každá postava má právo dorazit jinou postavu nacházející se ve vyřazení (0 životů), doražení je potřeba patřičně zahrát během cca 10 vteřin
  • Zničení – zničení zbraně/části těla cíle, zničená část těla se musí vyléčit v nemocnici, zničená věc se musí opravit u příslušného technika
  • Malý vliv X
  • Velký vliv X